Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie rachunkowości, audytu, doradztwa podatkowego, finansowego.
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm,
mamy bogate doświadczenie.

Emist Audyt Sp. z o.o., ul. Jasna 1, lok 102, 00-013 Warszawa
KRS 0000125480, NIP: 525-102-20-59, REGON: 11816115

tel./fax +48 22 827 03 32

•  Wykonanie ekspertyz i opinii
    ekonomiczno-finansowych
•  Badania i przegląd sprawozdań finansowych
•  Fuzje, przejęcia, podziały i przekształcenia
•  Audyt procedur księgowych
•  Badania sprawozdań finansowych
    z wykorzystania Środków pomocowych
    Unii Europejskiej i środków pozyskanych
    z innych międzynarodowych i krajowych
    instytucji finansowych
•  Opinie podatkowe, analizy i interpretacje
•  Przeglądy podatkowe
•  Podatkowe aspekty fuzji i przejęć
•  Doradztwo finansowo-księgowe
•  Doradztwo w zakresie organizacji
    i informatyzacji rachunkowości
•  Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
    i podatkowych
•  Usługi kadrowo-płacowe
•  Wyprowadzenie zaległości
•  Modelowanie systemów rachunkowości
•  Budowanie działów finansowo-księgowych
Świadczenie usług audytorskich realizowane jest bezpośrednio przez biegłych rewidentów , w przypadku wykonywania zleceń wymagających wiedzy merytorycznej
i doświadczenia z różnych dziedzin przy współpracy ekspertów z określonych specjalności.
Emist Audyt Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.